Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
100-2019 Έγκριση μελέτης για τη Μελέτη αποκατάστασης και μετατροπής αρχοντικού Βαμβακά σε Πινακοθήκη.pdf 196k
101-2019 Κατακύρωση προσωρινή του έργου Ανάπλαση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελίμειας.pdf 246k
102-2019 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για την Επισκευή και συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου.pdf 377k
103-2019 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Αιανής.pdf 254k
104-2019 Γνωμοδότηση για απαλλαγή ημερήσιου τέλους λαϊκών λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών.pdf 199k
105-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 840k
106-2019 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (ΠΡΑΟΥΝΤ ΦΑΡΜ).pdf 267k
107-2019 Έγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού ΕΚΑΒ (Η-Υ).pdf 297k
108-2019 Όροι διακήρυξης Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 627k
109-2019 Κατακύρωση προσωρινή για την Μελέτη τεχνικού έργου τούνελ στον Σιδηροδρομικό Σταθμό.pdf 293k
110-2019 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληρ.¨ΔΙΑΜΑΝΤΗ & ΡΗΓΟΥΛΑΣ ΒΑΝΤΗ¨.pdf 214k
111-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου Προσθήκη 7 αιθουσών στο 13ο Δημοτικό σχολείο Κοζάνης.pdf 207k
112-2019 Εισηγητική έκθεση α΄τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 393k
113-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου οριζόντια σήμανση δημοτικών οδών - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 583k
114-2019 Έγκριση οικονομικών προσφορών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια Λιπαντικών οχημάτων Δήμου Κοζάνης.pdf 271k
115-2019 Οριστική κατακύρωση για Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων.pdf 296k
116-2019 Κατακύρωση οριστική για την Ανάπλαση χώρων πρασίνου ΔΕ Αιανής.pdf 226k
117-2019 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής Δ.ΖΑΜΠΡΟΣ - Γ.ΤΣΙΑΡΔΑΣ ΕΠΕ.pdf 209k
118-2019 Κατακύρωση οριστική για Καθαριότητα Δημοτικών κτιρίων.pdf 237k
119-2019 Έγκριση οικονομικών προσφορών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού ΕΚΑΒ (Η-Υ).pdf 252k