Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
140-2019 Κατακύρωση προσωρινή για την Βελτίωση αρδευτικών μικρής κλίμακας.pdf 253k
141-2019 Κατακύρωση προσωρινή για τη Διαμόρφωση πεζοδρομίων ΤΚ Λευκόβρυσης, Πρωτοχωρίου, Καλαμιάς.pdf 314k
142-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου Βελτίωση και εκσυχρονισμός στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο.pdf 203k
143-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο.pdf 202k
144-2019 Νέοι Όροι διακήρυξης Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 629k
145-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Αντικατάσταση στέγης Κολυμβητηρίου ΔΑΚ - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 571k
146-2019 Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης για την Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης.pdf 580k
147-2019 Όροι για το πανηγύρι Δρεπάνου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 2019.pdf 255k
148-2019 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σκήτης.pdf 238k
149-2019 Αποδοχή της αίτησης Βλάχου Παντελή για παράταση μίσθωσης κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 196k
150-2019 Όροι για εκμίσθωση ακινήτου κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 230k
151-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Δημ. Υψηλάντη.pdf 313k
152-2019 Έγκριση οικονομικών προσφορών και επαναδημοπράτηση για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Αιανής.pdf 223k
153-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για τη Μίσθωση κσι αποκομιδή απορριμμάτων (press).pdf 267k
154-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για τη Μίσθωση Μηχανημάτων ΔΕ Κοζάνης.pdf 265k
155-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Συντήρηση υποδομών οικισμών ΔΕ Δημητρίου Υψηλάντη- Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 578k
156-2019 Αποδοχή της αίτησης Γκαλγκουράνα Άννας για απευθείας ανάθεση μίσθωσης κληρ.¨ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ¨.pdf 221k
157-2019 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Ακρινής (ΠΡΑΟΥΝΤ ΦΑΡΜ).pdf 220k
158-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για τη Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων άρδευσης.pdf 243k
159-2019 Τροποποίηση της 357-2018 Τέλη και δικαιώματα στα Κοιμητήρια Κοζάνης για το 2019.pdf 209k