Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
041-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 31.01.2020.pdf 210k
042-2020 Αποζημίωση από προσκύρωση Μαρία & Δέσσος Σπυρίδων.pdf 157k
043-2020 Αποζημίωση από ρυμοτομία Κικής Αδάμος του Κωνσταντίνου.pdf 213k
044-2020 Εξειδίκευση πίστωσης για φυλλάδια για θέματα υγείας.pdf 207k
045-2020 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για το έργο Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο.pdf 227k
046-2020 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.pdf 221k
047-2020 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για την Βελτίωση & εκσυγχονισμό αντλιοστασίων άρδευσης & οικισμών.pdf 220k
048-2020 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 294k
049-2020 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση της Τασοπούλου Ελένης (Μπαζότοπος Λευκοπηγή).pdf 219k
050-2020 Εξειδίκευση πίστωσης για πλακέτα στον Τεληκωστόγλου και Αλμασίδη (Μακεδονική Δύναμη).pdf 208k
051-2020 Έγκριση 2ης & 3ης παράτασης και συνολική εργασιών για την Νέα Πτέρυγα Γηροκομείου.pdf 251k
052-2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής Βελτίωση χάραξης οδικού άξονα Βατερού - Μεταμόρφωσης.pdf 245k
053-2020 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για Διαμορφώσεις & Αποκαταστάσεις Κ.Χ. Αιανής, Ρυμνίου & Ξηρολίμνης.pdf 218k
054-2020 Άγονος ο διαγωνισμός και 2η δημοπρασία για εκμίσθωση ακινήτου κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 222k
055-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Αποκατατάσταση οδού Χρώμιο - Ποντινή - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 779k
056-2020 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Κυριακίδη Κωνσταντίνου στην Θεσσαλονίκη στις 04.03.2020.pdf 198k
057-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Αποκατάσταση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 520k
058-2020 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Ολοκλήρωση ανάπλασης ανατολικής εισόδου Κοζάνης - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 709k
059-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Συντήρηση κτιρίου Τεχνικών υπηρεσιών - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 723k
060-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων - Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 721k