Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
291-2021 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια εξοπλισμού ατόμων οπτικής αναπηρίας.pdf 758k
292-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Εργασίες Αποχιονισμού και Θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης.pdf 651k
293-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια μπασκετών και εξοπλισμού αθλητικών χώρων.pdf 746k
294-2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, όροι ΕΔΔ της Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Κώμης.pdf 630k
295-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι για Κατασκευή ραμπών για εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε Σχολικές μονάδες- ΕΔΔ.pdf 823k
296-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για Συντήρηση – επισκευή Δημοτικών κτιρίων.pdf 222k
297-2021 Έγκριση μελέτης για Εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών από φυσικά φαινόμενα.pdf 768k
298-2021 Τέλη άρδευσης για το 2021.pdf 275k
299-2021 Κατακύρωση οριστική για Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου 2020-2021.pdf 222k
300-2021 Κατακύρωση οριστική για Μελέτης για ανέγερση κτιρίων, & κλειστών γυμναστηρίων (ΦΑΣΗ Β).pdf 241k
301-2021 Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο Εκτέλεση έργων στο Κουρί.pdf 232k
302-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Κοζάνης.pdf 836k
303-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού.pdf 803k
304-2021 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών - υπηρεσιών για το 2021 της Δ.νσης Περιβάλλοντος.pdf 238k
305-2021 Έγκριση υποβολής Πρότασης για Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας με ΣΔΙΤ.pdf 338k
306-2021 Έγκριση υποβολής Πρότασης για Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης.pdf 217k
307-2021 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για Προμήθεια Λεωφορείου ΑΜεΑ.pdf 734k
308-2021 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 ΟΑΠΝ.pdf 250k
309-2021 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Κ. Κοίλων (Γώγος Ευάγγελος).pdf 308k
310-2021 Έγκριση υποβολής Πρότασης για Προμήθεια Κινητής Εκθεσιακής Μονάδας Δήμου Κοζάνης.pdf 218k