Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
412-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής για Διαμόρφωση πεζοδρομίων ΤΚ Λευκόβρυσης, Πρωτοχωρίου, Καλαμιάς.pdf 280k
413-2021 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για την Μέτρα ασφαλείας πρώην Λατομικών χώρων Δήμου Κοζάνης.pdf 228k
414-2021 Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για Εκτέλεση έργων στο Κουρί.pdf 473k
415-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι για Βελτίωση υποδομών για επιχειρηματική δραστηριότητα - ΕΔΔ.pdf 936k
416-2021 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΠΝ (Βελτίωση Εγκαταστάσεων στο ΛΙΑΠΕΙΟ Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης).pdf 292k
417-2021 Έγκριση υποβολής πρότασης για Δομές στήριξης ΑμεΑ στη ΖΕπ στο Επιχ. Πρόγρ. Δυτική Μακεδονία.pdf 216k
418-2021 Έγκριση υποβολής Προτάσεων στο ΕΑΠ 2012-2016 (Τοπικός Πόρος).pdf 6,6MB
419-2021 Τροποποίηση της 596-2020 ΑΟΕ για Απευθείας ανάθεση στην Δικηγόρο Μυτικάνη Βενετία κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 222k
420-2021 Εισηγητική έκθεση β΄ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 753k
421-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 07.07.2021.pdf 219k
422-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Κυριακίδη Κωνσταντίνου στην Θεσσαλονίκη στις 08.07.2021.pdf 220k
423-2021 Έγκριση αύξησης τακτικής επιχορήγησης στον ΟΑΠΝ.pdf 249k
424-2021 Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 ΟΑΠΝ.pdf 260k
425-2021 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 ΚΔΒΚ.pdf 250k
426-2021 Έγκριση Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε) του Δίκτυο όμβριων υδάτων Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 906k
427-2021 Έγκριση Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε) του Έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 977k
428-2021 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Καραγιαννίων.pdf 266k
429-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη, Πτελέας, Οινόης.pdf 2,4MB
430-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για Ανάπλαση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελίμειας.pdf 248k
431-2021 Έγκριση πρακτικού για την Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Κώμης.pdf 352k