Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
432-2021 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Μίσθωση μεταλλικών κιβωτίων αποβλήτων (skip container).pdf 290k
433-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.pdf 276k
434-2021 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με Πανεπιστήμιο (Ανάπτυξη Αγωνιστικού Μονοθέσιου Formula).pdf 277k
435-2021 Έγκριση για πρόσληψη 17 ανέργων μέσω του Προγράμματος ΟΑΕΔ μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών.pdf 230k
436-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 992,00 ευρώ για εξειδίκευση πίστωσης για 2οο χρόνια από την Επανάσταση του 1821.pdf 240k
437-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων.pdf 863k
438-2021 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σκήτης.pdf 265k
439-2021 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.pdf 397k
440-2021 Έγκριση με διαπραγμάτευση από την COSMOTE ( Μετατόπισης δικτύου Τηλεπικοινωνιών στην Νέα Ποντοκώμης).pdf 225k
441-2021 Όροι για την εκμίσθωση ακινήτων για τους Ρομά- επιδότηση ενοικίου.pdf 291k
442-2021 Έγκριση 7ης παράτασης εργασιών για το έργο Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο.pdf 240k
443-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής για Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 255k
444-2021 Έγκριση για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για καθαρίστριες σχολικών μονάδων 2021-2022.pdf 237k
445-2021 Έγκριση Οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού.pdf 289k
446-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για Πιλοτική εφαρμογή ΕΜΑΥΤΙΩΝ στο 2ο και 5ο Γυμνάσιο.pdf 258k
447-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για Ανάπλαση Χώρων Πρασίνου Δ.Ε. Αιανής.pdf 280k
448-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε.Αιανής.pdf 231k
449-2021 Έγκριση 1 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης.pdf 225k
450-2021 Έγκριση γενόμενης μετακίνησης Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 04.08.2021.pdf 219k
451-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 4.100,00 ευρώ για εξειδίκευση πίστωσης για 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.pdf 241k