Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
512-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Δρέπανο από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 335k
513-2021 Όροι για φωτοβολταϊκού στο Δρέπανο από MAXIMUS TERRA A.E.pdf 337k
514-2021 Έγκριση μελέτης για Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πάρκου Αγίας Παρασκευής Τ.Κ. Καρυδίτσας.pdf 3,1MB
515-2021 Κατακύρωση οριστική για Αποκατάσταση μεταλλικού οργανισμού Κολυμβητηρίου.pdf 240k
516-2021 Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 ΔΗΠΕΘΕ.pdf 258k
517-2021 Έγκριση 2 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης.pdf 231k
518-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι για Βελτίωση και εκσυγχρονισμός στο ΛΙΑΠΕΙΟ - ΕΔΔ.pdf 965k
519-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι για Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Α΄ ΚΑΠΗ Κοζάνης - ΕΔΔ.pdf 901k
520-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για ενεργειακή αναβάθμιση στο Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.pdf 277k
521-2021 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΕ για τη Διαμόρφωση περιοχής γηπέδου Πρωτοχωρίου.pdf 268k
522-2021 Κατακύρωση προσωρινή της Ανάπλαση Πλατείας στο Ο.Τ. 597 στην Κοζάνη.pdf 301k
523-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για την Αδειοδότηση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.pdf 237k
524-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Διαμόρφωση Κοιμητηρίων στην Κοινότητα Ρυμνίου.pdf 242k
525-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Εργασίες Αποχιονισμού και Θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης.pdf 282k
526-2021 Άγονη η δημοπρασία και διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων.pdf 241k
527-2021 Κατακύρωση προσωρινή για Προμήθεια μπασκετών και εξοπλισμού αθλητικών χώρων.pdf 261k
528-2021 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού.pdf 230k
529-2021 7η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 287k
530-2021 Καθορισμός όρων χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης – υποτροφίας από το Κληροδότημα ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 241k
531-2021 Εξειδίκευση πίστωσης 3500 ευρώ για Εταιρεία Μακεδονικών Μελετών 200 χρόνια από το 1821.pdf 242k