Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
151-2021 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για μνημείο Εθνικής Αντίστασης στα Νταμάρια Κοζάνης.pdf 233k
152-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημαρχείου- Τεχνικής-Σχολ. Ξηρολίμνης.pdf 307k
153-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής για την Αξιοποίηση & υδροδότηση πάρκου Οσίου Νικάνορος στην ΤΚ Καισαρειάς.pdf 307k
154-2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για την Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κοζάνης.pdf 233k
155-2021 Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για Δύο βρεφικά τμήματα στο 4ο ΒΣΝ Δήμου Κοζάνης (Καρδιά).pdf 290k
156-2021 Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για Επισκευές και βελτιώσεις υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων.pdf 314k
157-2021 Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για την Βελτίωση & εκσυγχονισμό αντλιοστασίων άρδευσης & οικισμών.pdf 308k
158-2021 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για την Τοποθέτηση ειδικού δαπέδου στα σχολεία.pdf 265k
159-2021 Έγκριση 2ου ΑΠΕ για την Βελτίωση εγκαταστάσεων ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 235k
160-2021 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για επτά (7) έργα.pdf 263k
161-2021 Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 ΚΔΒΚ.pdf 278k
162-2021 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση-κυκλική οικονομία.pdf 225k
163-2021 Οριστική κατακύρωση για την Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων.pdf 297k
164-2021 Τροποποίηση της 592-2020 ΑΟΕ για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.pdf 242k
165-2021 Έγκριση υποβολής πρότασης για Ψηφιακές δράσεις αξιοποίησης για ΚΔΒΚ.pdf 220k
166-2021 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και ΚΔΒΚ (Ψηφιακές δράσεις αξιοποίησης).pdf 293k
167-2021 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για Ψηφιακή Σύγκλιση.pdf 231k
168-2021 Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2020 Βθμιας Σχολικής Επιτροπής.pdf 253k
169-2021 Έγκριση προϋπολογισμού 2021 ΟΑΠΝ (κληρ. Δ. & Ρ. ΒΑΝΤΗ).pdf 248k
170-2021 Κατακύρωση προσωρινή της Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου (Αλώνια) Δήμου Κοζάνης.pdf 289k