Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
552-2021 Κατακύρωση οριστική της Ανάπλαση πλατείας Νικολάου Γιολδάση Δήμου Κοζάνης 2.pdf 259k
553-2021 Κατακύρωση οριστική για Βελτίωση υποδομών για επιχειρηματική δραστηριότητα.pdf 231k
554-2021 Κατακύρωση οριστική για Ανακατασκευή πεζοδρομίων κεντρικού δρόμου Κοινότητας Βατερού.pdf 224k
555-2021 Κατακύρωση οριστική για Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Κοζάνης.pdf 250k
556-2021 Εισηγητική έκθεση γ΄ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 792k
557-2021 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.pdf 470k
558-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Αμυγδαλιάς.pdf 261k
559-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Μαυροδενδρίου.pdf 228k
560-2021 Άγονη η δημοπρασία και επαναδημοπράτηση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κ. Ροδιανής.pdf 221k
561-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Λιβερών.pdf 228k
562-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Κρόκου.pdf 226k
563-2021 Άγονη η δημοπρασία και επαναδημοπράτηση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κ. Αυγής.pdf 221k
564-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κ. Άνω Κώμης.pdf 286k
565-2021 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κ. Κοιλάδας.pdf 227k
566-2021 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κ. Καπνοχωρίου.pdf 250k
567-2021 Όροι για μίσθωση ακινήτου για το ΚΑΠΗ Κρόκου.pdf 272k
568-2021 Όροι για εκποίηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (τέλος κύκλου ζωής).pdf 270k
569-2021 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και ΔΗΠΕΘΕ (Προμήθεια εξοπλισμού).pdf 287k
570-2021 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για την Προμήθεια υβριδικού επιβατικού οχήματος 4 Χ 4.pdf 884k
571-2021 Τροποποίηση της 500-2021 ΑΟΕ και νέοι όροι για Ανάπλαση Λόγιου Πάρκου Δήμου Κοζάνης.pdf 848k