Επιστροφή

Αλλάζει το Κουρί! Τι περιλαμβάνει η μελέτη


Εγκρίθηκε την Τετάρτη το βράδυ με ομόφωνη απόφαση του  Δημοτικού Συμβούλιου Κοζάνης το έργο  «Εκτέλεση δηµοσίων δασοτεχνικών έργων ∆ασικής Αναψυχής, Άθλησης & Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης στο δηµόσιο δάσος ΚΟΥΡΙ στην περιοχή ∆ήµου Κοζάνης της Π.Ε Κοζάνης».  Ένας βασικός πνεύμονας πράσινου που συνδέεται ιστορικά τα τελευταία 40 χρόνια με τη ζωή των Κοζανιτών, ο οποίος με το πέρασμα του χρόνου υποβαθμίστηκε τρομερά, απαξιώθηκε και εγκαταλείφθηκε,  θα ξαναζωντανέψει προσφέροντας έναν κοντινό προορισμό για αναψυχή, άθληση, περιβαλλοντική ενημέρωση  και ηρεμία.
Ιστορικό: Το Κουρί Κοζάνης είναι Δημόσιο Δάσος,  όχι Δημοτικό,  συνεπώς για να εκτελεστούν εργασίες ανάπλασης κλπ έπρεπε να συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα επέτρεπε στο Δήμο να τις εκτελέσει. Οι διαδικασίες (Προμελέτη & διορθώσεις και εγκρίσεις από διάφορους φορείς) ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης στις 12/07/2016.
Η Οριστική ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ συντάχθηκε από ομάδα εργασίας  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & της Δ/νσης Περιβάλλοντος η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε κατά σειρά:  από το Δασαρχείο Κοζάνης, τη Δ/νση Δασών Π.Ε. Κοζάνης και τελικά τη Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, από την οποία δόθηκε η οριστική έγκριση στις 13/9/2017.  Ήδη οι Υπηρεσίες είναι σε διαδικασία σύνταξης των Όρων Διακήρυξης του Έργου, οι οποίοι, αφού προεγκριθούν από τη Δ/νση Δασών Π.Ε. Κοζάνης και την Οικονομική επιτροπή του Δήμου, θα ξεκινήσει η διαδικασία Δημοπράτησης με Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.
Η μελέτη αφορά στα 305,188 στρέμματα που είναι και τώρα επισκέψιμα. Υπακούει στην ιδιαίτερα δεσμευτική Δασική Νομοθεσία περί επεμβάσεων για δασική αναψυχή, αφού πρόκειται για δημόσιο ΔΑΣΟΣ (όσο κοντά στην πόλη και να είναι), οπότε προβλέπονται γενικότερα ήπιες παρεμβάσεις που έχουν σκοπό να ωθήσουν τον πολίτη σε φυσικούς τρόπους εκτόνωσης & αναψυχής, χαμηλού κόστους, στη βιωματική απόλαυση του Δάσους και όχι να κάνουν το Δάσος μια προέκταση της πόλης.
Επιλέχθηκαν υλικά, κυρίως φυσικά (πέτρα, ξύλο) και λιγότερο μέταλλο, αλλά με τις τελευταίες μεθόδους επεξεργασίας και συναρμογής, ώστε να είναι ανθεκτικά στο χρόνο και στη χρήση.
Σύμφωνα με την  Προγραμματική Σύμβαση γίνουν οι εξής εργασίες:
1.    Συντήρηση – Βελτίωση των ορίων του χώρου: εξωτερικές & εσωτερικές περιφράξεις,  μπάρες αποκλεισμού οχημάτων, κεντρική είσοδος από ξύλο & πέτρα
2.    Συντήρηση και επέκταση αναγκαίων δικτύων πεζόδρομων- μονοπατιών, τόσο με πλακόστρωση, όσο, και ΚΥΡΙΩΣ με χώμα και της περιμετρικής αντιπυρικής ζώνης.
3.    Επισκευή πέτρινων βρυσών και WC και δημιουργία νέου WC και WC ΑΜΕΑ από πέτρα και ξύλο με φωτοβολταϊκά πάνελ οροφής.
4.    Βελτίωση των υπαρχόντων χώρων και εγκαταστάσεων αναψυχής και διαμόρφωση νέων χώρων: Χώροι Υπαίθριου Γεύματος διημέρευσης, παιχνιδιού & άθλησης: Εστίες παρασκευής φαγητού, κιόσκια, τραπεζόπαγκοι, διαφορετικών μορφών και υλικών κλπ. σε ποσότητες που σέβονται τη λεγόμενη  «οικολογική αντοχή» του Δάσους.  Θα γίνουν 2 νέες παιδικές χαρές, έκτασης 1,50 και 2,50 στρεμμάτων περίπου, όλες με όργανα που θα είναι κατάλληλα για παιχνίδι και από ΑΜΕΑ.
5.    Συντήρηση υπαρχόντων γηπέδων, αλλαγή χρήσης ενός υπάρχοντος  γηπέδου σε χωμάτινο γήπεδο ποδοσφαίρου και δυνατότητα χρήσης του χώρου σαν μικρό αμφιθέατρο. Τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου εξωτερικού χώρου αντί για άσφαλτο.
6.    Δημιουργία αθλητικού μονοπατιού με τη σχετική σήμανση. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση άθλησης, αερόβιας και δυναμικής με βασικά όργανα μέσα στο φυσικό περιβάλλον, τόσο για αρχάριους όσο και για πεπειραμένους αθλητές, με συνολικό μήκος 1660μ. Ειδικές πινακίδες θα δείχνουν τον προτεινόμενο τρόπο άσκησης σε πορεία και σε  θέσεις στάσης με όργανα.
7.    Κατασκευή ξύλινου Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών & Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, (σκανδιναβικού τύπου) περίπου 80 μ2, με ενεργειακή αυτονομία και  για φιλοξενία δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία κατασκευών ξύλινων οικημάτων για να είναι ανθεκτικό στις συνθήκες τις περιοχής και στη φωτιά.
8.    Εγκατάσταση ξύλινου οικίσκου- αποθήκης επιστάτη με ενεργειακή αυτονομία
9.    Δασοκομικοί και φυτοκομικοί χειρισμοί για προστασία της φυσικής αναγέννησης και βελτίωση της βλάστησης: υλοτομίες ξερών δένδρων μέσα στο πυκνόφυτο πευκοδάσος και διαχείριση της βλάστησης γύρω από μονοπάτια και χώρους συγκέντρωσης και χρήσης από το κοινό. Σε μεγάλο μέρος του δάσους η βλάστηση αφήνεται αδιατάρακτη. Σε καίριες θέσεις, όπως  οι περιφράξεις θα γίνει φύτευση θάμνων για καλλωπισμό και ενίσχυση της περίφραξης που θα αποκλείει την είσοδο οχημάτων.
10.     Σήμανση: πινακίδες υποδοχής, επεξηγηματικές, ενδεικτικές κλπ. Από την είσοδο του επισκέπτη στο χώρο θα διατίθεται οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται για την κίνησή και την παραμονή του στο Δάσος.

Επιπλέον:
•    Θα οργανωθούν οι θέσεις στάθμευσης για λεωφορεία, οχήματα, ποδήλατα.
•    Βάσει της Προγραμματικής. Σύμβασης θα θεσμοθετηθεί ειδικός «Κανονισμός Λειτουργίας» βάσει του οποίου θα χρησιμοποιείται ο χώρος,
•    Όλες οι εργασίες θα παρακολουθούνται από επιτροπή που στελεχώνεται από υπαλλήλους του Δήμου Κοζάνης, του Δασαρχείου και της Δ/νσης Δασών.
•    Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Δήμος Κοζάνης έχει την υποχρέωση συντήρησης και λειτουργίας για 20 έτη.

•    Συνολικός Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.870.000,00€ περιλαμβάνει:
•    Καθαρή αξία εργασιών: 1.109.862,75€
•    Εργολαβικό όφελος (18,00%), Απρόβλεπτα (15%), αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% είναι τα υπόλοιπα 760.137,25€ σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων μέχρι το τελικό ποσό.
•    θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΑΠ ΠΔΜ 2012-2016. (τοπικός Πόρος Ανάπτυξης)
•    Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών: 10 μήνες από την Υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο.