Επιστροφή

Βραβείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής απονεμήθηκε στον Δήμο Κοζάνης

Το β ραβείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής απέσπασε ο Δήμος Κοζάνης στα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας «Οικόπολις» 2013.  Τα εν λόγω βραβεία επιδιώκουν να συμβάλλουν στη δημιουργία συνθηκών ευγενούς άμιλλας, που θα προάγουν την γενικότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και επίδειξη κοινωνικής συμμετοχής των επιχειρήσεων, ενώσεων και φορέων στην ανάληψη ή στήριξη δράσεων για το περιβάλλον, καθώς και στην προβολή και στην αναγνώριση της έμπρακτης και αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας των Φορέων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιχειρήσεων, των Επιστημονικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Μέσων Ενημέρωσης.

Η συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης με τίτλο «Έργα-δράσεις-πρωτοβουλίες για τον πράσινο δήμο», περιλάμβανε έργα και δράσεις περιβαλλοντικής πολιτικής που αφορούν στην βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων, πολεοδομικές παρεμβάσεις, βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας, των υποδομών καθαριότητας, ύδατος, διαχείρισης αποβλήτων, την εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ΑΠΕ, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και συμμετοχή του δήμου σε δίκτυα περιβαλλοντικής πολιτικής.

Για τον Δήμο Κοζάνης ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της περιβαλλοντικής του πολιτικής, είναι συνυφασμένος με την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, όπως επίσης και την ανάληψη καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών για την δημιουργία οικολογικής συνείδησης, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Με βάση αυτή την πολιτική ο Δήμος Κοζάνης απέσπασε και το φετινό βραβείο Οικόπολις.

Τον Δήμο Κοζάνης εκπροσώπησε ο Δήμαρχος κ. Λάζαρος Μαλούτας, στον οποίο απένειμε το βραβείο η βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης κ. Ραχήλ Μακρή. Ο κ. Μαλούτας αφού  το οποίο σχεδιάστηκε από το Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, επεσήμανε τον αναπτυξιακό ρόλο που μπορούν να παίξουν τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ιδιαίτερα το  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.