Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Δήλωση ορθών τετραγωνικών μέτρων ακινήτων


Δυνάμει του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019, απευθύνεται πρόσκληση δήλωσης των ορθών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων μέχρι και  30 Ιουνίου 2020 χωρίς επιβάρυνση.

Η πρόσκληση αφορά όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει τα ηλεκτροδοτούμενα ή μη ακίνητα τους  με εμβαδό μικρότερο από το πραγματικό.
π.χ.:  διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα ή υπό τακτοποίηση αυθαίρετα.
Επίσης αφορά όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει ποτέ τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα τους.
Χρεώσεις από διαφορές τετραγωνικών μέτρων (δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτούμενων, τέλος ακίνητης περιουσίας –ΤΑΠ) θα υπολογίζονται από 1-1-2020 και όχι για προηγούμενα έτη.
Οι δηλώσεις υποβάλλονται  στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης (τηλ. 24613.50343) σύμφωνα με τα υποδείγματα των αιτήσεων που επισυνάπτονται. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου ή Ε9 του ιδιοκτήτη και τίτλος τακτοποίησης του ακινήτου (αν υπάρχει).
(Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις)

https://cityofkozani.gov.gr/archike/-/asset_publisher/L46IB3kflLVn/content/delose-orthon-tetragonikon-metron-akineton/maximized?_101_INSTANCE_L46IB3kflLVn_redirect=%2F

 

Δείτε τι δήλωσαν οι Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης, Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Χρήστος Καραλιώτας, διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας Κοζάνης.