Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν την προσέλευσή τους στις υπηρεσίες

 Ο Δήμος Κοζάνης συμμορφούμενος πλήρως με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό του κορωνοϊού στην κοινότητα, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας.  

Σε αυτή την κατεύθυνση απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την προσέλευσή τους στις υπηρεσίες του δήμου, όταν δύνανται να εξυπηρετηθούν με άλλο τρόπο.  Για την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι διαθέσιμη η Γραμμή του Δημότη 2461034000, καθώς και η ιστοσελίδα του http://www.cityofkozani.gov.gr, όπου υπάρχουν αναρτημένα τα τηλέφωνα όλων των υπηρεσιών, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες και πλατφόρμες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για ορισμένες διαδικασίες. 
Παρακαλούμε τους πολίτες να τηρούν τα προσωπικά μέτρα υγιεινής και αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.