Επιστροφή

Υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Leader

Υπεγράφησαν  τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, οι συμβάσεις για την υλοποίηση των έργων δημόσιου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER της ΑΝΚΟ, μεταξύ του Δημάρχου Κοζάνης, Λάζαρου Μαλούτα και του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, Γρηγόρη Τσιούμαρη. 
Τα έργα που ο Δήμος Κοζάνης έχει εντάξει στο πρόγραμμα, είναι:
1. «Προμήθεια-εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων στην Δ.Κ. Κρόκου». Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση  δέκα  τεμαχίων υπόγειων συστημάτων - κάδων συλλογής απορριμμάτων, προκειμένου να αναπτυχτεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων (οικιακών & ανακυκλώσιμων) στον Δήμο Κοζάνης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης τους σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες, με τη χρήση των τυποποιημένων τροχήλατων κάδων, ή σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους
2. «Αποκατάσταση, αξιοποίηση και επανάχρηση του νερόμυλου στη Λευκοπηγή Κοζάνης». Ο Νερόμυλος της Λευκοπηγής είναι ο μοναδικός μύλος που διασώζεται από τους άλλοτε δέκα μύλους του οικισμού. Η αξιοποίηση και η επανάχρηση του κυρίως ως χώρου εκπαίδευσης, με δράσεις που θα προσελκύσουν επισκέπτες και θα αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, θα καλύψει ένα κοινωνικό έλλειμμα - καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχης χρήσης χώροι στον οικισμό - και ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Το έργο φιλοδοξεί να αποκαταστήσει τον προβιομηχανικό του χαρακτήρα και παράλληλα, να αξιοποιήσει τις πολυδιάστατες δυνατότητες που προσφέρει η επαναλειτουργία του αλευρόμυλου ως παραδοσιακού αλεστικού μηχανισμού.
3. «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση περιοχής πάρκου Αγίας Παρασκευής Τ.Κ. Καρυδίτσας». Το έργο αφορά στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του πάρκου της Αγίας Παρασκευής στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καρυδίτσας του Δήμου Κοζάνης. Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης και ανάδειξης του υπαίθριου κοινόχρηστου αυτού χώρου σημαντικό ρόλο παίζουν αφενός η διαμόρφωση ενός εύρωστου οικοσυστήματος με ποικιλία τοπικών ειδών χλωρίδας και αφετέρου ο κατάλληλος χωρικός σχεδιασμός που θα επιτρέψει τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων αναψυχής και πολιτισμού, πάντα σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης  και απόλυτο σεβασμό στο φυσικό χαρακτήρα του τοπίου.