Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Υπογραφή σύμβασης για εργασίες συντήρησης σε χωριά του Δημητρίου Υψηλάντη

 

Συντήρηση υποδομών στις κοινότητες Λιβερών, Σιδερών, Ποντοκώμης και Μαυροδενδρίου, περιλαμβάνει το έργο με τίτλο «ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ», προϋπολογισμού μελέτης 350.000€, του οποίου τη σύμβαση υπέγραψε το πρωί της Δευτέρας 29 Ιανουαρίου 2024 ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκκαλιάρης, μαζί με τον εκπρόσωπο της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΑΡΚΑΣ».

-Ειδικότερα, στα Λιβερά προβλέπεται:

  • η κατασκευή κρασπεδόρειθρων 80cm εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου, από την είσοδο έως τα όρια της πλατείας μήκους 700m.
  • η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς σε χώρο 400m2 στο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας και περίφραξη του χώρου.
  • η εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για φωτισμό του χώρου Ηρώου

-Στα Σιδερά, οι εργασίες περιλαμβάνουν:

  • Καθαιρέσεις της ανατολικής και βόρειας παλιάς περίφραξης νεκροταφείων μήκους 54 και 45 μέτρα αντίστοιχα, κατασκευασμένων από βάση λιθοδομής και τοιχίου από τσιμεντόλιθους και πλέγμα περίφραξης.
  • Καθαίρεση κεντρικού διαδρόμου των παλιών πλακοστρώσεων και επανακατασκευή αυτών.
  • Επανακατασκευή τοιχίων περίφραξης 100cm από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.
  • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 60cm απλού σχεδίου πάνω από τις νέες περιφράξεις, κατασκευή πόρτας σιδερένιας συρόμενης 4,00m και μίας εισόδου ανοιγόμενης 1,20m.
  • Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων 50m2.

-Στην Ποντοκώμη, ανακατασκευή πεζοδρομίων στην είσοδο της κοινότητας λόγω φθορών και στο Μαυροδένδρι, κρασπεδόρειθρα και πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους της κοινότητας.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από ΕΣΟΔΑ ΑΠΕ, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.