Επιστροφή

Ηλεκτρονική Διαβούλευση επί του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης θέτει σε ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) – Κοζάνη : Προς μια συνδυασμένη πολεοδομική και κυκλοφοριακή ανασυγκρότηση. Γενικές αρχές οργάνωσης του οδικού δικτύου.
Ζητάμε την γνώμη σας, τις σκέψεις σας, τις ιδέες σας και την συμβολή σας στην κοινή προσπάθεια της πόλης και των δημοτών της.
Οι παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλούν έως τις 12 Ιουνίου 2018 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diavouleusi@kozanh.gr είτε στην πλατφόρμα διαβούλευσης.