Επιστροφή

Ημερίδα / Workshop: «Κάνοντας τα πράγματα να συμβούν» , Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο «Αλιάκμων», 14:00 -18:00


Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας , ο Δήμος Κοζάνης και το Innovation Farm

στο πλαίσιο του προγράμματος Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και του επενδυτικού – αναπτυξιακού συνεδρίου MONEY SHOW

σας προσκαλούν στην

 
Ημερίδα / Workshop : «Κάνοντας τα πράγματα να συμβούν»
 

που θα γίνει το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο «Αλιάκμων», 14:00 -18:00.

 

Προσδοκούμε σε μια ζωντανή και αποδοτική συνεργασία με στόχο την ουσιαστική και ολοκληρωμένη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

Οι Αιτήσεις για την Ημερίδα/Workshopγίνονται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dasta.uowm.gr/money_show/

Με εκτίμηση,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Δήμος Κοζάνης
Innovation Farm
 
ΑΤΖΕΝΤΑ
« MONEY SHOW »
 

Σάββατο, 12η Οκτωβρίου 2013
Τόπος: Ξενοδοχείο «Αλιάκμων»

14 :00 – 14:20
Εγγραφή
14 : 20 – 14:40

Καλωσόρισμα στην εκδήλωση απότο Δήμαρχο κ. Λάζαρο Μαλούτα

·        Απονομή πτυχίων επιχειρηματικότητας στη νεολαία του Δήμου Κοζάνης που παρακολούθησε το εργαστήριο επιχειρηματικότητας του ΠΔΜ.

14 : 4 0 – 15 : 0 0
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

·         Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα

Τσακιρίδου Ελένη, Αν. Καθηγήτρια
 
15:50 – 15:20

Innovation Farm

·        Αργύρης Σπυρίδης [Director & Founder of Innovation Farm] : Παρουσίαση του Innovation Farm

·        Σουσάνα Κάλφα:  [Innovation Farm Director Financial Services] : Παρουσίαση των προγραμμάτων Stage One και Redaptor

1 5 : 2 0 – 1 5 : 5 0

Οδηγίες για το workshop - Συντονισμός

David O'Regun [ Innovation Farm, Marketing Director ]

1 5 : 5 0 – 1 7 :30
Workshop 
1.1 Δημιουργία ομάδων

1.2 Από την ιδέα στην αγορά - μεθοδολογία υλοποίησης νέων
σκεπτικών για νεοφυείς επιχειρήσεις και επανίδρυση υφιστάμενων
επιχειρήσεων

1.3 Αξιολόγηση
1 7 :30 – 1 8 :00
Συμπεράσματα και Δικτύωση