Επιστροφή

Γνωμοδότηση του Δ.Σ. Κοζάνης επί του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΚΑ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση του, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΚΑ ΄΄ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ΄΄ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης διατυπώνει την κάθετη αντίθεσή του με την επιχειρούμενη διάλυση της ΔΕΗ με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου. Η δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνιστά βίαιο ακρωτηριασμό της ΔΕΗ. Ζωτικά συμφέροντα της περιοχής και αναφέρονται ενδεικτικά:
• η αποκατάσταση των εδαφών
• οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών
• η παροχή Τηλεθέρμανσης
• οι αποξηλώσεις ή επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΣ όταν παύσει η λειτουργία τους.
• η αξιοποίηση και χρήση από την τοπική κοινωνία των υδάτων των υδροηλεκτρικών έργων
• η χρηματοδότηση συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου της μεταλιγνιτικής περιόδου
• υποχρέωση καταβολής Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης
• τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων
• η κάλυψη του «Εξωτερικού Κόστους» από τη λιγνιτική παραγωγή
δεν παίρνονται υπόψη στο σχέδιο Νόμου, με συνέπεια να κλονίζεται η βιωσιμότητα της Δ.Μακεδονίας και το μέλλον της περιοχής μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης διαπιστώνει ότι το συζητούμενο Σχέδιο Νόμου και η επιχειρούμενη διάλυση της ΔΕΗ, αφορά όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως και για το λόγω αυτό θα υπάρξει καθολική και συντονισμένη αντίδραση, τόσο κατά την περίοδο προετοιμασίας του Νομοσχεδίου όσο και κατά την Κοινοβουλευτική διαδικασία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης δηλώνει πως σε συνεργασία με τους εργαζόμενους της ΔΕΗ και τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής θα αντιδράσει στην απόπειρα ψήφισης του Νομοσχεδίου με αγωνιστικές κινητοποιήσεις με πολιτικές επαφές και με νομικές παρεμβάσεις.


ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ