Επιστροφή

Κλειστός ο Δημοτικός Κήπος την Πέμπτη 6 καιι την Παρασκευή 7 Ιουνίου

Ο Δημοτικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός για το κοινό την Πέμπτη 06/06/13 ώρες 11:30 -17:00 & Παρασκευή 07/06/13 ωρες 08:00 -17:00                                        

λόγω εργασιών συντήρησης πρασίνου