Επιστροφή

Λόγω έργων ηλεκτροφωτισμού της Tεχνικής Υπηρεσίας, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Πλατεία Ελευθερίας και στην οδό Μπουσίου την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2010.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2010 στην Πλ. Ελευθερίας (Goodys) από τις 3:30 μ.μ. –έως τις 4:15 μ.μ., καθώς και στην οδό Μπουσίου από τις 4:10 μ.μ. έως τις 5:00 μ.μ., λόγω έργων ηλεκτροφωτισμού που θα πραγματοποιήσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης.

Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από παρακαμπτήριες οδούς.