Επιστροφή

Ο Δήμος Κοζάνης πρωτοπορεί, οι πολίτες συμμετέχουν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 

Γραφείο Τύπου

Τηλ.: 24613 50324
FAX: 24610 27065
E-mail: mme@kozanh.gr
Website: www.kozanh.gr
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Νίκης 1
Πληροφορίες: Νατάσα Χατζηγεωργίου
 
Προς ενημέρωση συντακτών
 
 
 

Κοζάνη, Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

 
Ο Δήμος Κοζάνης πρωτοπορεί, οι πολίτες συμμετέχουν
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
 

Είκοσι δύο χρόνια από το ξεκίνημα της ανακύκλωσης, η παραγωγή βιοκαυσίμου από συλλεγόμενα τηγανέλαια, με την συνεργασία του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα νέο ξεκίνημα και γίνεται πραγματικότητα.

Ο Δήμος Κοζάνης εφαρμόζει από το 1992 Οργανωμένο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Υλικών με εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια έχουν ανακυκλωθεί: 
·        
5.075 τόνοι χαρτιού

·         23 τόνοι αλουμινίου

·         167 τόνοι γυαλιού

·         177 τόνοι πλαστικού

 

Επιπλέον ο Δήμος Κοζάνης έχει υπογράψει συμβάσεις με Αδειοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και συμμετέχει:

·         στο δίκτυο Ανακύκλωσης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και έχει συλλέξει και ανακυκλώσει περισσότερα από 20.500 τεμάχια  

·         στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών

και έχει συλλέξει και ανακυκλώσει περισσότερα από 3.300 κιλά

·         στο δίκτυο Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών

και έχει συλλέξει περισσότερα από 7.850  τεμάχια  ελαστικά

·         στο δίκτυο Συλλογής Χρησιμοποιούμενων Ορυκτελαίων

και έχει συλλέξει περισσότερα από 10.000 λίτρα λιπαντικών ελαίων,

·         στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

και έχει συλλέξει περισσότερους από 150 τόνους συσκευές,
Παραγωγή βιοκαυσίμου από τηγανέλαια

Ο Δήμος Κοζάνης στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 υπέγραψε με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, προγραμματική σύμβαση με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμου-Biodiesel από το Εργαστήριο Θερμικών Συστημάτων και Βιοκαυσίμων του Τμήματος Μηχανολογίας όπου υπεύθυνος είναι ο κ. Ι. Κάρμαλης, από συλλεγόμενα τηγανέλαια.

Στις υποχρεώσεις του Δήμου Κοζάνης είναι να συλλέγει τα τηγανέλαια και να τα παραδίδει στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η παραλαβή του βιοκαυσίμου-Biodiesel.

Το ΤΕΙ με τη σειρά του παραλαμβάνει τις ποσότητες και προχωρεί στην ανάλυση και τη δημιουργία ιχνηλασιμότητας του τηγανέλαιου, την παραγωγή του σε Βιοκαύσιμο με τη μέθοδο της μετεστερεοποίησης, την ανάλυση του παραγόμενου βιοκαυσίμου και τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων.

Στο Δήμο επιστρέφεται το 51% από την τελική παραγόμενη ποσότητα Biodiesel , η οποία θα χρησιμοποιηθεί για θέρμανση σχολικών μονάδων των Τοπικών Κοινοτήτων. Για να γίνει αυτό πράξη το γραφείο Ανακύκλωσης του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης οργάνωσε εκστρατεία ενημέρωσης σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσίαση για το νέο ανακυκλώσιμο υλικό που εισήγαγε ο Δήμος στο πρόγραμμα του, ενημερώνοντας τους μαθητές για τα είδη λαδιού, τον τρόπο συλλογής τους, τα περιβαλλοντικά προβλήματα από την ανεξέλεγκτη ρίψη των τηγανελαίων καθώς και τη διαδικασία προμήθειας των σχολείων με δοχεία συλλογής τηγανελαίων.

Συνολικά μοιράστηκαν σε μαθητές πάνω από 600 δοχεία συλλογής .

Η ποσότητα που συγκεντρώθηκε είναι περίπου 1 τόνος από την οποία το 1/3 συλλέχθηκε από το Δημοτικό σχολείο Βατερού, και τα 2/3 από τα υπόλοιπα Δημοτικά σχολεία, από ιδιωτικές επιχειρήσεις  και πολίτες.

Ο Δήμος Κοζάνης πρωτοπορεί, τολμά, ανακυκλώνει, οι πολίτες συμμετέχουν, συμπράττουν, ανταποδίδουν.

Όλοι κερδίζουμε: το περιβάλλον, οι φορείς (ΤΕΙ, Δήμος) οι πολίτες.