Επιστροφή

Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για τα αδέσποτα

Το πρόβλημα των αδέσποτων σκύλων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το σύνολο των πολιτών όλης της χώρας. Ο Δήμος Κοζάνης διαχρονικά έκανε σημαντικές προσπάθειες και διέθεσε σημαντικά κονδύλια για τον έλεγχο των αδέσποτων σκύλων, σε συνεργασία πάντα με τους φιλοζωικούς συλλόγους αλλά και μεμονωμένους πολίτες που διαθέτουν ευαισθησίες .

Τα τελευταία χρόνια έχουν διατεθεί 400.000 ευρώ για συλλογή, φύλαξη και στείρωση των αδέσποτων, παρόλα αυτά όμως το πρόβλημα παραμένει και κατά περιόδους εντείνεται. Δυστυχώς το νομοθετικό πλαίσιο για το εν λόγω ζήτημα είναι ελλιπές, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την  προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου.

Ο Δήμος Κοζάνης δια της αρμόδιας υπηρεσίας πριν μερικές ημέρες προκήρυξε διαγωνισμό, για να βρει την καλύτερη δυνατή λύση ώστε να αντιμετωπιστεί με τον πλέον κατάλληλο τρόπο το ζήτημα. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται και η συνεργασία με τους κτηνιάτρους της περιοχής για τη στείρωση των αδέσποτων, τα οποία θα φέρουν στο εξής και ειδικό τσιπάκι.

Στόχος του Δήμου Κοζάνης είναι με το πέρας του διαγωνισμού να βρεθούν οι καταλληλότεροι συνεργάτες, οι οποίοι σε συνεργασία με τους φιλοζωικούς συλλόγους και τους πολίτες, θα αντιμετωπίσουν ριζικά το φαινόμενο των αδέσποτων που τόσο που μας έχουν ταλαιπωρήσει και έχουν ταλαιπωρηθεί.