Επιστροφή

ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Όπως είναι γνωστό, ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των σχολικών μονάδων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, είναι αρμοδιότητα των Δήμων και από 1.1.2011 και η αρμοδιότητα της κατασκευής τους μεταφέρεται από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους Δήμους.

Με δεδομένο ότι περίπου το 50% του μαθητικού πληθυσμού Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Νομού, ανήκει στον Δήμο Κοζάνης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών αναγκών του Δήμου, αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα και προσοχή. Είναι γνωστό ότι πολλές σχολικές μονάδες της πόλης, έχουν υπεράριθμους μαθητές και επίσης το κόστος για τις μετακινήσεις του μαθητικού πληθυσμού δεν είναι καθόλου αμελητέο, σε σημείο που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει το κόστος λειτουργίας τους.

Οι ανάγκες σε σχολική στέγη στην πόλη της Κοζάνης, δεν είναι αμελητέες. Σήμερα ο Δήμος Κοζάνης, μισθώνει επτά ιδιωτικά κτήρια ως Νηπιαγωγεία, ενώ στον σχεδιασμό του εντάσσεται η κατασκευή εκτός του Νηπιαγωγείου της ΖΕΠ και άλλων δύο Νηπιαγωγείων στον Αγ. Αθανάσιο και στο Κλείτος.

Υπό αυτό το πρίσμα και με δεδομένο τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην ΖΕΠ αλλά και στην γύρω περιοχή, ο Δήμος Κοζάνης, ενέταξε στον σχεδιασμό του την δημιουργία σχολικής μονάδας Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, εντός της ΖΕΠ Κοζάνης.

Έπειτα από μια χρονοβόρα διαδικασία, που ουσιαστικά ξεκίνησε το 2005 σε συνεργασία με την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, πρόσφατα, τον Αύγουστο του 2010, εκδόθηκε το ΦΕΚ Ίδρυσης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου, ενώ πριν λίγες μέρες, εγκρίθηκε το κτηριολογικό τους πρόγραμμα από το Υπουργείου Παιδείας.

Από το 2006 στη ΖΕΠ Κοζάνης εγκαταστάθηκαν 250 οικογένειες, πολυμελείς με μικρά παιδιά στο σύνολό τους, με πληθυσμό 1200 περίπου κατοίκων. Όπως είναι ευνόητο, υπάρχει ένα θέμα εξυπηρέτησης του μαθητικού πληθυσμού της ΖΕΠ, που με τα σημερινά δεδομένα ανέρχεται σε ~160 παιδιά Δημοτικού και ~35 παιδιά Νηπιαγωγείου.

Μέχρι σήμερα, ο ανωτέρω μαθητικός πληθυσμός, εξυπηρετείται από τρεις διαφορετικές σχολικές μονάδες της πόλης της Κοζάνης, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο το υφιστάμενο ζήτημα των υπεράριθμών μαθητών σε αρκετά σχολεία της πόλης.

Το σχεδιαζόμενο σχολείο της ΖΕΠ, καλύπτει πολύ συγκεκριμένες, υπαρκτές εδώ και χρόνια, ανάγκες και όχι μόνο δεν δημιουργεί ζήτημα αποδυνάμωσης άλλων σχολείων, αλλά αντίθετα συμβάλλει τόσο στην αποσυμφόρηση αρκετών εξ’ αυτών όσο και στην εξοικονόμηση πόρων από την μετακίνηση των μαθητών της ΖΕΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κοζάνης, η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και η ΔΕΠΕΠΟΚ, προχώρησαν στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης τον Φεβρουάριο του 2009, στην οποία μετείχαν επίσης η Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κοζάνης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την ανέγερση του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στη ΖΕΠ Κοζάνης. Σύμφωνα με την εν λόγω προγραμματική σύμβαση

-          η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, είχε αναλάβει την κατασκευή του (αρμοδιότητα η οποία μεταφέρεται στον Δήμο Κοζάνης από 1.1.2011)

-          ο Δήμος Κοζάνης,  είχε αναλάβει την λειτουργία του

-          η ΔΕΠΕΠΟΚ είχε αναλάβει την παραχώρηση της απαιτούμενης έκτασης και την χρηματοδότηση των μελετών από δικούς της αποκλειστικά πόρους.

-          η Δημοτική Επιχείρηση Μελετών του Δήμου Κοζάνης, είχε αναλάβει την εκπόνηση των συμβατικών μελετών

-          το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, έχει αναλάβει την εκπόνηση των ενεργειακών μελετών

Με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις στον σχεδιασμό και την κατασκευή σχολικών μονάδων, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό του κτηρίου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πρότυπο βιοκλιματικό κτήριο στο οποίο

-          Γίνεται εκτεταμένη χρήση συστημάτων ΑΠΕ όπως ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταϊκά & ζεστό νερό χρήσης) και γεωθερμίας σε συνδυασμό με την τηλεθέρμανση.

-          Υπάρχει πρόβλεψη χώρων για χρήση και από τους κατοίκους της περιοχής σε ώρες εκτός λειτουργίας, όπως  βιβλιοθήκη και ειδικές αίθουσες

-          Υπάρχουν αυξημένοι χώροι διαλειμμάτων, δεδομένου των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή μας.

Πέραν αυτών, αυτό που χρήζει ειδικής αναφοράς, είναι ότι το εν λόγω σχολικό συγκρότημα θα επιτυγχάνει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 45% σε σχέση με ένα συμβατικό κτήριο (κατατάσσοντας το στην ενεργειακή κλάση Β+, σύμφωνα με τον ΚΕνΑΚ), με άμεσο αποτέλεσμα τα λειτουργικά του έξοδα για τις κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, σε συνδυασμό με τα έσοδα από την χρήση φωτοβολταϊκών, να ανέρχονται σε ~9.000€ τη στιγμή που για ένα συμβατικό κτήριο αντίστοιχου μεγέθους, η δαπάνη αυτή ανέρχεται στις ~36.000€., επιτυγχάνοντας έτσι δραματική μείωση σχεδόν κατά 75%.

Επίσης, η κατασκευή τέτοιου είδους έργων, συνάδει με τις γενικότερες κατευθύνσεις της Πολιτείας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ενεργειακής πολιτικής, με αποτέλεσμα να κάνει εφικτή την χρηματοδότησή του από Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία ως γνωστό το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει με ποσοστό 20% και η ΕΕ με 80%.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη έχει υποβληθεί πρόταση, τον Δεκέμβριου του 2010, από τον Δήμο Κοζάνης σε συνεργασία με την ΔΕΠΕΠΟΚ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ για την χρηματοδότηση του έργου, στα πλαίσια της πρόσκλησης «Επιδεκτικά Βιοκλιματικά Σχολεία»

Ο Δήμος Κοζάνης, μεριμνώντας στο ακέραιο για τις ανάγκες των δημοτών του και έχοντας πλήρη συναίσθηση, της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, δείχνει μέσα από το παράδειγμα του σχολικού συγκροτήματος της ΖΕΠ, πως μπορούν να συνδυαστεί η δημιουργία σύγχρονων σχολικών υποδομών βασισμένες στις νέες απαιτήσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.