Επιστροφή

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ο « ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Ο Δήμος Κοζάνης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τον  « ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Η συμμετοχή στη διαβούλευση γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Δήμου Κοζάνης στη ηλεκτρονική διεύθυνση:

Η ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η 5η Απριλίου 2016. 

Παρακαλούμε για τα σχόλιά σας ως προς το κείμενο, που υπάρχει στη στήλη "Σχετικό υλικό" (αριστερή στήλη σελίδας), είτε μέσω της πλατφόρμας είτε στο e-mail diavouleusi@kozanh.gr