Επιστροφή

Την Κυριακή παρουσιάζονται στους κατοίκους της Ακρινής οι χώροι μετεγκατάστασης

Γενική συνέλευση των κατοίκων της Ακρινής για το θέμα της μετεγκατάστασης, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012. Στην συνέλευση έγινε  παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των παρακάτω προτεινόμενων χώρων προτεινόμενων χώρων μετεγκατάστασης:

Α. Περιοχή Αγ. Ελευθερίου πλησίον του Δρεπάνου

Β. Περιοχή μεταξύ Οινόης και Πτελέας

Γ. Περιοχή πλησίον της ΖΕΠ – Αργίλου

Δ. Περιοχή Καραγιαννίων

Επίσης συμφωνήθηκε ότι η παρουσίαση των χώρων μετεγκατάστασης στους κατοίκους θα πραγματοποιηθεί με διάθεση λεωφορείων που θα αναχωρήσουν , με μέριμνα του Δήμου Κοζάνης, από την Ακρινή την προσεχή Κυριακή 08.04.12 ώρα 11:00 μπροστά από το Δημοτικό Κατάστημα Ακρινής.

Επί τόπου θα αναλυθούν στους κατοίκους τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προέκυψαν κατά την παρουσίαση των προτεινόμενων χώρων μετεγκατάστασης και, αμέσως μετά, θα προσδιοριστεί τεχνική σύσκεψη κατά την οποία θα προσδιοριστούν οι τελικώς προτεινόμενοι για επιλογή χώροι. Σημειώνεται ότι η τελική επιλογή των χώρων θα γίνει με ψηφοφορία των κατοίκων μεταξύ των τελικώς διαθέσιμων χώρων στους οποίους δύναται να πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση της Ακρινής.