Επιστροφή

Το προσεχές χρονικό διάστημα, συνεργεία της Δ.Ε.Η. θα εκτελούν εργασίες στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κοζάνης με στόχο την οριστική απομάκρυνση των υπέργειων εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υπόγειου δικτύου.

Τα τελευταία χρόνια το ιστορικό κέντρο της πόλης της Κοζάνης αναβαθμίστηκε αισθητικά και λειτουργικά με την ολοκλήρωση των εξής έργων του Δήμου Κοζάνης: «Πεζοδρόμηση οδού Μακεδονομάχων και Παρόδων», «Διαπλατύνσεις Μεγ. Αλεξάνδρου, Βενιζέλου, Τράντα και Παρόδων» και «Ανάπλαση περιοχής Τσιμηνάκη – Ερμού – Λιούφη – Πλ. Χαλκιά» συνολικού προϋπολογισμού 1.923.000,00 Ευρώ.

Στα πλαίσια αυτής της αισθητικής αναβάθμισης, ολοκληρώθηκε η κατασκευή των υποσταθμών της Δ.Ε.Η. στην Πλατεία Λασσάνη και στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου (παλαιά ΚΤΕΛ).

 

Το προσεχές χρονικό διάστημα, συνεργεία της Δ.Ε.Η. θα εκτελούν εργασίες στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κοζάνης με στόχο την οριστική απομάκρυνση των υπέργειων εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υπόγειου δικτύου.

 

Το έργο αυτό εντασσόταν στον αρχικό σχεδιασμό του έργου των παρεμβάσεων στο ευρύτερο κέντρο, από όπου είχε καλυφθεί και η σχετική δαπάνη.