Επιστροφή

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» στο Δήμο Κοζάνης.

Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017, ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα. <<Κοινωνικό Εισόδημα  Αλληλεγγύης>> ΚΕΑ ,του Δήμου Κοζάνης.

Οι αιτήσεις του προγράμματος πραγματοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους:

1.    Απευθείας ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω του διαδικτυακού ισοτόπου του προγράμματος www.keaprogram.gr.
2.    Στα κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα
•    ΚΕΠ. Στη κοζάνη Δημοκρατίας 27 (κτίριο πρώην Νομαρχία)
•    ΚΕΠ Αιανής στην Αιανή (πρώην Δημαρχείο Αιανής)
•    ΚΕΠ Ελίμειας στον Κρόκο (πρώην Δημαρχείο)
•    ΚΕΠ Ελλησπόντου στο Ρυάκιο
•    ΚΕΠ Δημητρίου Υψηλάντη στην Ποντοκώμη
Αφορά το σύνολο των αιτήσεων, εκτός των περιπτώσεων που προκύπτει ότι απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών μαζί με την υποβολή της αίτησης (π.χ. αποδεικτικά οικογενειακής κατάστασης, τόπου κατοικίας, κ.λπ)καθώς και αιτήσεων μονογονεικών οικογενειών και αλλοδαπών.


3.    Στη Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου Κοζάνης Αργυροκάστρου 13 (πρώην κτίριο Χριστοφορίδη)
Αφορά στις αιτήσεις:
Α. Μονογονεικών οικογενειών
Β. Νοικοκυριών με απροστάτευτα τέκνα
Γ. Αλλοδαπών με άδεια παραμονής.
Γ. Οποιαδήποτε αίτηση στην οποία προκύπτει η υποχρέωση υποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών.


Η προσέλευση των αιτούντων στα ΚΕΠ θα γίνεται ως εξής:
Το πρόγραμμα
-1-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
-2-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
-3-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
-6-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
-7-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
-8-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
-9-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
-10-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγου    λήγουν σε 4,5,6
-13-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
-14-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
-15-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
-16-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
-17-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
-20-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
21-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
-22-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
-23-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
-24-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
- Δευτέρα 27-2-2017 και Τρίτη 28-2-2017 εξυπηρετούνται όλα τα ΑΦΜ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

•    Μονοπρόσωπα νοικοκυριά ( ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία – όχι φοιτητές ή σπουδαστές έως 25 ετών )
•    Πολυπρόσωπο νοικοκυριό (μέλη οικογένειας ) που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη και οι φιλοξενούμενοι  βάσει Ε1 και οι φοιτητές σπουδαστές  έως 25 ετών ανεξαρτήτων του τόπου διαμονής τους.
•    Άστεγοι με την προϋπόθεση καταγραφής στις κοινωνικές υπηρεσίες
•    Δομές των Δήμων

Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρώνται αθροιστικά είναι τα εξής:
 
•    Εισοδηματικό
•    Τόπος Διαμονής (Δήμος Κοζάνης )
•    Περιουσιακό

Όταν το νοικοκυριό αποτελείται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στην Πρόνοια ή στα ΚΕΠ.


Τα απαραίτητα στοιχεία ή δικαιολογητικά  για την υποβολή αιτήσεων είναι τα εξής:
•    Δελτίο ταυτότητας
•    ΑΦΜ
•    ΑΜΚΑ
•    ΙΒΑΝ Τραπέζης
•    Έντυπο συναίνεσης (μπορεί να το εκτυπώσει ο ενδιαφερόμενος ή να το προμηθευτεί από τα σημεία υποβολής αιτήσεων )
•     Καθώς και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά δικαιολογητικό της αίτησης π.χ άδεια διαμονής, ληξιαρχικές πράξεις, απόφαση διαζυγίου, επιμέλειας τέκνων, αγοράς ακινήτων ή μίσθωσης σε περίπτωση αλλαγών από την τελευταία φορολογική δήλωση κ.τ.λ..
•    Αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


    Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει περιοριστική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και η πληρωμή θα γίνεται το τελευταίο πενθήμερο του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης.
    Περισσότερές πληροφορίες για το πρόγραμμα στη διεύθυνση www.keaprogram.gr καθώς και 5ψήφιος τηλεφωνικός αριθμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες),  στη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Κοζάνης και στα ΚΕΠ του Δήμου Κοζάνης.