Επιστροφή

Υποβολή αιτήσεων δικαιούχων του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για τους απόρους»

Ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως τις 5 Αυγούστου 2015 οι εγγραφές στο Δήμο Κοζάνης για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ωφελούμενοι είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ως εξής:


Οικογενειακή κατάσταση
Ετήσιο Εισόδημα
Μηνιαίο Εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο

3.000€
250€

Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος

4.500€
375€

Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

5.400€
450€

Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

6.300€
525€

Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

7.200€
600€

Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

8.100€
675€
 
 
 

Η αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:


    ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), στην ηλεκτρονική σελίδα: www.idika.gr


    είτε, για εξαιρετικές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο, με την υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.

 

Τα σημεία που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποστηριχθούν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης τους είναι:


1.   Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοκρατίας 27 (κτίριο Π.Ε. Κοζάνης), γραφείο 20

2.   Α΄ Κ.Α.Π.Η. Κοζάνης, Φον Κοζάνης και Γρανικού

3.   Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας, Αργυροκάστρου 13

Ώρες προσέλευσης: 09:00 – 13:00

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίζουν:


1.    Α.Φ.Μ.,
2.    Α.Μ.Κ.Α.,
3.    ταυτότητα,

4.   εκκαθαριστικό της εφορίας καθώς και το Ε1 και το Ε9 του οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014),

5.   έντυπο από το οποίο να προκύπτει η φορολογική αξία της ακίνητης περιουσίας τους,

6.   έντυπο από το οποίο να προκύπτει το ύψος των καταθέσεων τους και

7.    τον κωδικό για το TAXIS.

Σημειώνεται ότι για την εγγραφή είναι απαραίτητο να προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2015.

 

Ο Δήμος Κοζάνης προσκαλεί όλους και όλες, οι οποίοι γνωρίζουν άτομα που θα μπορούσαν να είναι ωφελούμενοι να τους ενημερώσουν και να τους προτρέψουν να εγγραφούν στο πρόγραμμα.