Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 4341,73 τ.μ. στην Τ.Κ. Κοίλων

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού 4341,73 τ.μ τμήμα του αριθμ. 6 χερσολείβαδου αγροκτήματος Κοίλων Διανομής 1940 για αποθηκευτικό χώρο (αποθήκευση στερεών καυσίμων -pellet -μαρμάρων -οικοδομικών υλικών -wood waste).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα από 9:00 μέχρι 9:30 π.μ ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) το στρέμμα, δηλαδή στο ποσό των εξακοσίων πενήντα ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (651,26€) ετησίως.
Η Εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, η οποία ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (586,00 €) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα και τηλ. 24613 50319 κ. Γκλιάνα Αθηνά)

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη