Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Αναβολή συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, για την Πέμππτη 20 Οκτωβρίου,   με θέματα:
 
1.  
 Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης & Ταμειακού Απολογισμού έτους 2010 του πρώην Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
2.  
Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης & Ταμειακού Απολογισμού έτους 2010 του πρώην Δήμου Ελίμειας.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
3.  
Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης & Ταμειακού Απολογισμού έτους 2010 του πρώην Δήμου Ελλησπόντου.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
4.  
Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού έτους 2010 του πρώην Δήμου Αιανής
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
5.  
Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού έτους 2010 του πρώην Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

αναβάλλεται.