Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση Αντιπλημμυρικών & Οδικών Υποδομών Οκισμών ΔΕ Αιανής"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κοζάνης θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη, 11/6/2020 και ώρα 9:00πμ δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  "Βελτίωση Αντιπλημμυρικών και Οδικών Υποδομών Οικοσμών ΔΕ Αιανής", σύμφωνα με την παρ. 5.3 του άρθρου 5 της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4841/29.12.2017.