Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Επιστροφή δημοτικών τελών για άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και άπορους – Σε εξέλιξη η διαδικασία των αιτήσεων

 

Ο Δήμος Κοζάνης υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι σύμφωνα με την αριθ. 365/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η μείωση των δημοτικών τελών (Δ.Τ.) για το έτος 2021 σε ποσοστό (50%) πενήντα τοις εκατό, για τις παρακάτω κατηγορίες πολιτών: 
 
• Άτομα   με αναπηρία ποσοστού 67% και άνω  
• Πολύτεκνους 
• Απόρους (δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης –ΚΕΑ)
 
Η μείωση θα γίνει με επιστροφή του ποσού, εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση των δικαιούχων στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στη Δ/νση: protokolo@kozanh.gr, με τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:
 
 Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου) 
 
α) Για τα άτομα με αναπηρία:  Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α. ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του (με ισχύ για το έτος 2021)
β) Για τους Πολύτεκνους:  Αντίγραφο πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας ή αντίγραφο κάρτας Πολυτέκνου (θεωρημένη και σε ισχύ για το έτος 2021)
γ) Για τους Απόρους:  Αντίγραφο της απόφασης δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),  με ισχύ για το έτος 2021. 
 
Όλοι οι ανωτέρω υποβάλλουν επίσης:
-Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
-Αντίγραφο (1ης σελίδας)  βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού  με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ.
-Φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων, όλων των πληρωμένων λογαριασμών ρεύματος (2/μηνων και εκκαθαριστικών), για το έτος 2021).- Σε περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος δικαιούχου, απαιτείται η κατάθεση  αντιγράφου Φορολογικής Δήλωσης (Ε1)  έτους 2020 & Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. 
 
Η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως 31 Μαρτίου 2022. 

 

Κατεβάστε την αίτηση για άτομα με αναπηρία εδώ
 
Κατεβάστε την αίτηση για πολύτεκνους εδώ
 
Κατεβάστε την αίτηση για άπορους (δικαιούχους ΚΕΑ) εδώ