Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πρόγραμμα Δια βίου Εκπαίδευσης: Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθηματικών δυσκολιών μαθητών στα σχολεία-μια κοινωνιο-ψυχολογική και εκπαιδευτική προσέγγιση

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ-ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Υπεύθυνοι  καθηγητές: Αλευριάδου Αναστασία, Αν. Καθ. ΠΤΝ

                                    Καλεράντε Ευαγγελία, Επ. Καθηγήτρια ΠΤΝ                                     

 

 
 
Πρόγραμμα Δια βίου Εκπαίδευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» απονέμει: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθηματικών δυσκολιών μαθητών στα σχολεία- Μια κοινωνιο-ψυχολογική και εκπαιδευτική προσέγγιση.

Σκοπός του προγράμματος είναι, οι επιμορφούμενοι να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες: α) στην διαμόρφωση προγραμμάτων πρόληψης ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και στον περιορισμό φαινομένων σχολικής διαρροής και αποτυχίας και β) στην ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης σοβαρών ψυχοκοινωνικών δυσκολιών (σχολικός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός, βία, επιθετικότητα και προβλήματα προσαρμογής, παραβατικότητα, χρήση ουσιών στην εφηβεία, εξαρτήσεις, κατάθλιψη, άγχος, φοβίες, κ.ά.).

Οι επιμορφούμενοι με την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος θα είναι ικανοί: α) να προλαμβάνουν φαινόμενα σχολικής αποτυχίας και ενδοσχολικής βίας ή παραβατικότητας μέσω της εκτίμησης των μαθησιακών και των ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών, β) να αναπτύσσουν οργανωμένες ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την προαγωγή της ψυχοσυναισθηματικής υγείας στο σχολείο, (π.χ., διερεύνηση αναγκών, παρέμβαση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες των μαθητών με εμπειρίες βίας, την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και τις στρεσογόνες συνέπειές τους για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική τους εξέλιξη στο χώρο του σχολείου) και γ) να αυξάνουν τους προστατευτικούς παράγοντες, δηλαδή να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πηγές υποστήριξης, και να προωθούν δράσεις σε πολλά επίπεδα όπως την ανάπτυξη θετικής σχολικής ατμόσφαιρας, κατάλληλου σχολικού προγράμματος, υποστήριξης και επιμόρφωσης των συναδέλφων εκπαιδευτικών, ενίσχυσης των επικοινωνιακών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με έμφαση στη σημασία των σχέσεων φιλίας, ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης συμμετοχικών προσεγγίσεων στη συνεργασία με τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.α.).

Δικαίωμα εγγραφής στα Π.Δ.Β.Ε. έχουν οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του πιστοποιητικού είναι ένα (1) δίμηνο.

Το πρόγραμμα παρέχει παιδαγωγική επιμόρφωση στις «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» (50 ώρες) διμηνιαίας διάρκειας μαθήματα. Οι 15 ώρες γίνονται διά ζώσης, ενώ οι υπόλοιπες 25 ώρες πραγματοποιούνται μέσω Τηλεκπαίδευσης. Οι γνώσεις που αποκομίζουν οι εκπαιδευόμενοι πιστοποιούνται με επιτυχή εξέταση. Όλο το πρόγραμμα πιστώνεται με 12 ECTS.

Οι επιμορφούμενοι καταβάλλουν δίδακτρα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 300 Euro για όλο το πρόγραμμα για κάθε επιμορφούμενο και καταβάλλονται σε 2 (δύο) ισόποσες δόσεις. Το κόστος καλύπτει τα μαθήματα-επιμορφώσεις διά ζώσης, την τηλεκπαίδευση, την επίβλεψη εργασίας και σημειώσεις.

   Για την εγγραφή οι επιμορφούμενοι πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 150 ευρώ στον αρ. λογαριασμού: 5250-039507-824 στην Τράπεζα Πειραιώς της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας όπου και να αναγράφεται το όνομά τους  και ο κωδικός έργου 1315 και να προσκομίσουν το αντίγραφο την 1η ημέρα των μαθημάτων.

      Η ακύρωση της εγγραφής μπορεί να γίνει σε διάρκεια 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εγγραφής και παρακρατούνται τα 50 ευρώ από την Επιτροπή Ερευνών.

Θα δημιουργηθούν 2 τμήματα α) σε Θεσσαλονίκη, β) Αθήνα, καθώς επίσης και σε άλλες πόλεις (όπου υπάρχει προσέλευση ενδιαφερομένων επιμορφούμενων από 40 άτομα και άνω) με συχνότητα 1 μάθημα δια ζώσης και 2 εξ αποστάσεως κάθε μήνα (συνολική διάρκεια 1 δίμηνο), συνολικά 6 μαθήματα (δύο δια ζώσης και τέσσερα εξ αποστάσεως) και 1 εξετάσεις. Τα μαθήματα διά ζώσης γίνονται τα Σάββατα στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα (εκτάκτως το πρώτο μάθημα διά ζώσης του τμήματος της Θεσσαλονίκης θα γίνει Κυριακή).

Oι ηλεκτρονικές αιτήσεις ξεκινούν από τις 11 Απριλίου 2013 και λήγουν στις 15 Μαΐου 2013 στην ιστοσελίδα http://diaviou.nured.uowm.gr/behavior/

 

Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί για το τμήμα της Θεσσαλονίκης την Κυριακή 19 Μαΐου στις 10:00 π.μ. στο Κτήριο Πληροφορικής ΑΠΘ (Εθνικής Αντιστάσεως 16, Καλαμαριά, 2ος όροφος, βλέπε χάρτη), όπου παράλληλα θα γίνει η 1η διάλεξη καθώς και οι σχετικές πληροφορίες για την διασύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

 
 
 

Χάρτης: Εθνικής Αντιστάσεως 16, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για το τμήμα της Αθήνας , η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 18 Μαΐου στις 10:00 π.μ., Gutenberg βιβλιοπωλείο, Διδότου 37, 10680 Αθήνα, βλέπε χάρτη), όπου παράλληλα θα γίνει η 1η διάλεξη καθώς και οι σχετικές πληροφορίες για την διασύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης: Διδότου 37, 10680 Αθήνα

 
 

Κατά την ημερομηνία της εγγραφής (στο πρώτο μάθημα), οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.      Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση Σπουδών

2.      1 φωτογραφία

3.       Απόδειξη κατάθεσης προκαταβολής των 150 ευρώ όπου θα αναγράφεται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του επιμορφούμενου και ο κωδικός έργου 1315

4.       Τα λοιπά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σεμιναρίου, μπορείτε να τα φωτοτυπήσετε, να τα συμπληρώσετε και να τα προσκομίσετε στο πρώτο μάθημα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

υπόψη κ. Σβίρου Ευαγγελίας στο τηλ. 23850 55085 (Tετάρτη 12-3 και Πέμπτη 11-2)  και στο κινητό 6936663150 και ώρες (Τρίτη 11-2, Tετάρτη 7-9 και Παρασκευή 11-2).

ή με email στο  behavior@uowm.gr
 

Ιστοσελίδα Σεμιναρίου : http://blogs.uowm.gr/behavior/