Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου - 27/2/2007

Ο  πρόεδρος  του  Δημοτικού  συμβουλίου  Κοζάνης  καλεί  τα  μέλη  σε  τακτική  συνεδρίαση   την  Τρίτη  27  Φεβρουαρίου  2007,  στο  Κοβεντάρειο  στις   8.30μ.μ.

  Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης :

 

            Έγκριση χορήγησης αδειών

Α)Ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων

Β)Τεχνικών παιγνίων

Γ) Εισόδου σε χώρους στάθμευσης (Γκαράζ)

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης,  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

            Αποδοχή διαφόρων ποσών

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2007-01-17

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

            Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων-εργασιών-προμηθειών

Έγκριση Α.Π.Ε.

Παράταση περαίωσης εργασιών διαφόρων έργων

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Αντ/ρχος Κοζάνης

            Έγκριση υπογραφής σύμβασης με την ΚΤΕΛ Α.Ε. για την παροχή συγκοινωνιακού έργου στην πόλη της Κοζάνης

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

            Έγκριση της με αριθμό 10/2006 Α.Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Λευκοπηγής με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2007»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Τσολάκης, Πρόεδρος ΚΑΠΗ Λευκοπηγής 

            Έγκριση της με αριθμό 4/2006 Α.Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Καρυδίτσας με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2007»

Εισηγήτρια: Κα Αικατερίνη Βαχτσεβάνου, Πρόεδρος ΚΑΠΗ Καρυδίτσας 

            Έγκριση της με αριθμό 21/2007 Α.Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κοζάνης με θέμα «Έγκριση Απολογισμού χρήσης 2006»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

            Έγκριση Α.Δ.Σ. της ΔΕΠΑΚΠ

Α) 2/2007 «Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2007»

Β) 3/2007 «Ορισμός ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση έτους 2006»

Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Αντ/ρχος Κοζάνης

            Ένταξη σε υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης, υπαλλήλων των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «ΑΜΕΑ», που είχαν καταταγεί με το άρθρο 11 του Π.Δ. 164/04 σε Δημοτικές Επιχειρήσεις

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

            Έγκριση νυκτερινής απασχόλησης προσωπικού ορισμένου χρόνου, καθώς και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και αργίες, προσωπικού με σχέση εργασίας, δίμηνης και οκτάμηνης σύμβασης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.

            Έγκριση Αποφάσεων Δ.Σ. της ΔΕΤΚ

Α) 1/2007 με θέμα Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης- Ν.Α. Κοζάνης – ΔΕΤΚ με αντικείμενο «Φύλαξη – συντήρηση περιαστικών δασών Δήμου Κοζάνης και έλεγχος  δικτύων διαχείρισης απορριμμάτων» και ορισμός ενός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Β) 2/2007 με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2007»

Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Πρόεδρος ΔΕΤΚ

            Έγκριση Α.Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Α)5/07 «Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

Β)7/07 Τροποποίηση του αρθρ. 12 του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΔΗΠΕΘΕ.

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Αντ/δρος ΔΗΠΕΘΕ 

            Έγκριση Αποφάσεων Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ

Α) 1/2007  με θέμα «Τιμολόγια ύδρευσης – αποχέτευσης – τηλεθέρμανσης έτους 2007»

Β) 3/2007  με θέμα «Έγκριση πρόσληψης τεχνικού συμβούλου με σύμβαση έργου για την τεχνική υποστήριξη της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση του έργου «Βιολογικός καθαρισμός ΒΙΠΕ Κοζάνης και οικισμών περιοχής»

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ

            Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης και αναπροσαρμογή μισθώματος.

Εισηγητής. κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δ.Σ. 

            Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες του τμήματος ηλεκτροφωτισμού.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

          

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

            Έγκριση Προϋπολογισμών έτους 2007 Κληροδοτημάτων του Δήμου Κοζάνης «Ι. και Γ. Μικρού»  και «Λάζαρου Γκέκα» και αναπροσαρμογή μισθώματος καταστήματος του Κληροδοτήματος «Λάζαρου Ι. Γκέκα»

            Αιτήσεις – έγγραφα - ανακοινώσεις

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

Το γραφείο της Γραμματείας θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την 27/02/2007 από 17:00 έως 20:30.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΦΙΛΗΣ