Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για λοιπές προμήθειες αναλώσιμων παιδικών σταθμών (ρολοκουρτίνες)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 768/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α. 15.6699.0001 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 580,0 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 139,20.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 719,20 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για λοιπές προμήθειες αναλώσιμων παιδικών σταθμών (ρολοκουρτίνες)