Back

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΝΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα στο σύνολο της.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 943/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 με ποσό 3.555,80 στους ΚΑ 10.6612 με ποσό 16,19 € στον ΚΑ 20.6612.0002 με ποσό 1.000,00€ , στον ΚΑ 30.6612 με ποσό 39,61 € στον ΚΑ 50.6612 με ποσό 300,0 € στον ΚΑ 70.6612.0001 με ποσό 200,0 € ΚΑ 70.6612.0002 με ποσό 400,00 € στον ΚΑ 70.6612.0003 με ποσό 800,00 € ΚΑ 70.6612.0004 με ποσό 800,00 € και το υπόλοιπο 33.495,41 θα προβλεφθεί σε αντίστοιχους κωδικούς στον προϋπολογισμό του 2024 και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Κοζάνης.
και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’
αριθ. 156/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Διοικητικών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.877,59. € πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.173,62€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 37.051,21€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου

Μελέτη