Back

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τις δαπάνες που αφορούν τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Δήμου Κοζάνης που απορρέουν απο τον Ν.4830/2021

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Δαπάνες που αφορούν τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του δήμου Κοζάνης που απορρέουν από τον ν.4830/2021 προϋπολογισμού 35.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 104/2022
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών/προμήθεια ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 4-8-2023 και ώρα 10:00 πμ με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31-7-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Μελέτη