Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Προκηρύξεις Θέσεων Προσωπικού

news
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της 52629/28-12-2009 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του Δήμου Κοζάνης, αναρτήθηκαν την Δευτέρα 05-07-2010. Οι επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες των ανωτέρω πινάκων, οι οποίοι δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά κατά τις ημερομηνίες των Προσωρινών  Αποτελεσμάτων, καλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου έως και την Τετάρτη 14-07-2010. Αιτή...

news
Αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 19-04-2010 oι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της 52629/28-12-2009 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του Δήμου Κοζάνης

news
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων, υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  Ανακοινώνει τα αποτελέσματα, τις υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 / 2010 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οχτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύει στην πόλη της Κοζάνης  Πίνακας επιτυχόντων Υ.Ε. Εργατ...

news
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κοζάνης

news
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης σε συνεδρίασή του στις 18 Φεβρουαρίου 2010, συζητώντας το θέμα της μη ολοκλήρωσης του διαγωνισμού (2007) πρόσληψης 600 ατόμων στο λιγνιτικό κέντρο της περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:· Τη στήριξη της Δ.Ε.Η. Ως δημόσιου φορέα παραγωγής του κοινωνικού αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας · Την αντιμετώπιση του φαινομένου της διόγκωσης της ανεργίας στην περιοχή μας ομό...

news
 
Ο Δήμος Κοζάνης ύστερα από την υπ' αριθ. 1/2009/30-07-2009 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Νόμου 3250/2004, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3536/2007,

news
Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

news
Ανακοινώθηκαν σήμερα Τρίτη 20-10-2009, τα αποτελέσματα για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών (3) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής ...

— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 161 - 171 από 171 αποτελέσματα.