Επιστροφή

Αναλυτική και Περιληπτική Διακήρυξη του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»