Επιστροφή

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 174.552,75 € (χωρίς  ΦΠΑ 24%).

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Τεύχος τεχνικών δεδομένων

Συγγραφή υποχρεώσεων

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΕΕΣ ( pdf )