Επιστροφή

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ