Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 131.891,35 τ.μ. στην κοινότητα Σιδερών

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού
131.891,35 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο γεωτεμάχιο με αριθμό 419Δ αγροκτήματος Σιδερών
(Σ.Δ. Έτους 1985), του Δήμου Κοζάνης, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον
Αύγουστο του 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
Ζαχαριάδη Ανεσ. Απόστολου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 10,17
ΜW.

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη