Επιστροφή

Δημοπρασία για την εκποίηση διαγραμμένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου για μεταφορά από το Αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης και αποσυναρμολόγηση, ως παλιά μέταλλα

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση διαγραμμένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου για μεταφορά από το Αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης και αποσυναρμολόγηση, (τέλους κύκλου ζωής Ο.Τ.Κ.Ζ.) ως παλιά μέταλλα (scrap) και συγκεκριμένα:

  1. Ισοπεδωτής γαιών CATERPILLAR 140G, διαγραμμένος από το μητρώο μηχανημάτων έργου στις 15-10-2018 (που κατείχε τον αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 41571), βάρους κατ’ εκτίμηση 14,5 τόνων, βρίσκεται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης.
  2. Οδοστρωτήρας BOOMAG BW211AD, διαγραμμένος από το μητρώο μηχανημάτων έργου στις 15-10-2018  (που κατείχε τον αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 67757), βάρους κατ’ εκτίμηση 9,5 τόνων, βρίσκεται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης.
  3. Ελαστικοφόρος φορτωτής CATERPILLAR 950, διαγραμμένος από το μητρώο μηχανημάτων έργου στις 4-8-2020 (που κατείχε τον αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 41570) βάρους κατ’ εκτίμηση 11,5 τόνων, βρίσκεται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης.
  4. ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ , BOMAG BW 100ADL (χωρίς άδεια κυκλοφορίας), βάρους κατ’ εκτίμηση 2 τόνων, βρίσκεται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης.
  5. ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ, ΑΜΜΑΝΝ DUOMAT (serial No DTV – 213 H202, χωρίς άδεια κυκλοφορίας), βάρους κατ’ εκτίμηση 2,1 τόνων, βρίσκεται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης.
  6. NISSAN ΑΝΕΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ ( με αριθμό πλαισίου JN1AGGD2200-022400), βάρους κατ’ εκτίμηση 1 τόνου, βρίσκεται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης.
 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη