Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης δημοτικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 584.194,63τμ στην Τ.Κ. Λιβερών

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η εκμίσθωση η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων
568.954,38 τ.μ. και 15.240,25 τ.μ., συνολικού εμβαδού 584.194,63 τ.μ, οι οποίες εμπίπτουν στο με αριθμό
1Δ γεωτεμάχιο κοινότητας Λιβερών, με μακροχρόνια μίσθωση 40 ετών για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού πάρκου, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον Απρίλιο του 2022 τοπογραφικό
διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ζήγου Νικολάου Παναγιώτη, ελάχιστης ισχύος 5
ΜWp.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) τη
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα από 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. ενώπιον της προβλεπόμενης
από το νόμο Επιτροπής.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη