Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 48.372,74 τ.μ στην κοινότητα Αλωνακίων

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 48.372,74 τ.μ, τμήμα του γεωτεμαχίου με αριθμό 455 Κοινότητας Αλωνακίων Δήμου Κοζάνης, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον Μάρτιο του 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Τοπογράφου Μηχανικού Φώτιου Χαρ. Ριζόπουλου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,9998 ΜW.

 

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη