Επιστροφή

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Μ. Μακεδονομάχων και Καρακάση ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος I. & Γ. Μικρού


Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας 16 Νοεμβρίου 2018

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 05 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

.