Επιστροφή

Επαναληπτική διακήρυξη εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Μ. Μακεδονομάχων και Καρακάση ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος I. & Γ. Μικρού

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης,, ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος “ Ι & Γ Μικρού  διακηρύσσει με υποβολή  έγγραφων προσφορών την εκμίσθωση  ενός ακινήτου - επαγγελματική στέγη που βρίσκεται επί της Μ. Μακεδονομάχων και Καρακάση  στην πόλη  της Κοζάνης αποτελούμενο από  ισόγειο χώρο εμβαδού 65,72 τ.μ  και  1 όροφο εμβαδού  65,72 τ.μ  με τους  παρακάτω όρους  :

Άρθρο 1

Η ενοικίαση του ανωτέρω ακινήτου γίνεται αποκλειστικά για τη στέγαση επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 2

Οι  χρήσεις του  1ου ορόφου είναι περιοριστικές και δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά συνάθροιση κοινού,εμπορική χρήση . Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως συνοδή χρήση του ισογείου ( π.χ γραφεία  βοηθητικός  χώρος  και με τον περιορισμό ότι τα κινητά φορτία του δαπέδου του ορόφου δεν θα είναι μεγαλύτερα  200kgr/m2.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 29-2-2020 &  ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 19-3-2020

 

Επαναληπτική διακήρυξη εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Μ. Μακεδονομάχων και Καρακάση ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος I. & Γ. Μικρού