Επιστροφή

Παράταση καταλητικής ημερομηνίας διαγωνισμού "Ψηφιακές δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού αποθέματος της ΚΔΒΚ"

 

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ψηφιακές δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του Πολιτιστικού
αποθέματος της ΚΔΒΚ με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 187864 για τη Δευτέρα 10-7-2023 και ώρα 10:00 πμ
και την μετάθεση της αντίστοιχης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων μέσω της
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για τη ΔΕΥΤΕΡΑ 17-7-2023 και ώρα 10:00 πμ

 

Παράταση καταλητικής ημερομηνίας διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΣΗΣ 187864