Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»