Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη για βασικές υποδομές ζωνών ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας Δήμου Κοζάνης Ν. Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «Βασικές υποδομές ζωνών ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας Δήμου Κοζάνης Ν. Κοζάνης» προϋπολογισμού 30.000,00 € (εργασίες 24.390,24 € πλέον 5.609,76 € Φ.Π.Α.).

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ